Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

Αρχείο βασικών υλικών κινηματικών δραστηριοτήτων

Την Τρίτη 3/4/2012, πραγματοποιήθηκε συνάντηση συλλογικοτήτων της Αττικής, μετά από πρόσκληση της «Πρωτοβουλίας συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων», με αντικείμενο την υποστήριξη του αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε εκφράστηκε η ανάγκη ύπαρξης ενός προσβάσιμου αρχείου με όλα τα σχετικά υλικά. Λίγο πριν τη δεύτερη συνάντηση των συλλογικοτήτων της Αττικής (23/4/2012), ξεκίνησε η λειτουργία αυτού του ιστολογίου, με σκοπό να καλυφθεί αυτή η ανάγκη. "Στήνοντάς" το, πάρθηκε υπόψη η προοπτική φιλοξενίας υλικών, που αφορούν και σε άλλες θεματικές ή τοπικές κινηματικές δραστηριότητες, στο προσεχές μέλλον.

Για την ταξινόμηση και την καταχώριση του υλικού χρησιμοποιείται ένα βοηθητικό ιστολόγιο, από τη σελίδα με τα περιεχόμενα του οποίου μπορεί να ξεκινήσει η αναζήτηση των υλικών.

_________________________

Στη δεύτερη συνάντηση συλλογικοτήτων και πολιτών της Αττικής, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23/4/2012, αποφασίστηκε η δημιουργία “Επιτροπής αλληλεγγύης στη Χαλκιδική”, με αντικείμενο την υποστήριξη του αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής, ενάντια στα σχέδια των νέων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων της “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ”.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του γενικότερου αγώνα για την προάσπιση της δημόσιας γης και της περιουσίας και συνδέεται ουσιαστικά με τις αντιστάσεις που εκδηλώνονται σε μια σειρά κοινωνικά μέτωπα, και στην περιοχή της Αττικής (καταστροφή ορεινών όγκων, εκποίηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, περιβαλλοντική υποβάθμιση της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, νέες φαραωνικές εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων κλπ.).

Οριστικοποιήθηκε το κείμενο υποστήριξης, που θα αποτελέσει και το βασικό ενημερωτικό υλικό της Επιτροπής αλληλεγγύης. Η λίστα των φορέων και των συλλογικοτήτων που συνυπογράφουν το κείμενο και στηρίζουν την Επιτροπή, παραμένει ανοιχτή και θα επιδιωχθεί να διευρυνθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Το κείμενο και η λίστα όσων το συνυπογράφουν βρίσκονται εδώ.